การจัดส่ง

ค่าบริการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทาง หลังจากที่คุณทำการเลือกสินค้าที่ต้องการลงในตระกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้ว หลังจากเข้า หน้าสั่งซื้อและชำระเงิน คุณสามารถเลือกสถานที่จะให้จัดส่ง หลังจากนั้นค่าจัดส่งจะปรากฏขึ้น ตามระยะทางสถานที่่ ที่คุณต้องการให้จัดส่ง

สามารถจัดส่งภายในวันเดียวกันได้ โดยใช้เวลาจัดดอกไม้และรวมเวลาจัดส่ง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง

            กรณีต้องการสั่งด่วน สามารถโทรติดต่อ     093-9245519

การชำระเงิน

การชำระเงินสามารถดำเนินการชำระผ่านระบบชำระเงินของทางร้าน ในกรณีที่ชำระแบบโอนผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อคุณดำเนินการโอนชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถยืนยันการโอนเงินได้ผ่านทางหน้าเว็บไซด์ และแนบหลักฐานการโอนเงิน ผ่านระบบยืนยันการชำระเงินของทางร้านได้เลย หรือ สามารถ ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง Line ของทางร้าน

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแบบของสินค้า จะสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ก่อนถึงเวลาจัดส่งอย่างน้อย 4 วันเป็นอย่างน้อย หากไม่ถึง 4 วัน หรือในช่วงวันวาเลนไทน์(12-14 กพ) จะไม่สามารถเปลี่ยนแบบสินค้าได้ในทุกกรณี หากแบบที่เปลี่ยนมีราคาที่มากกว่าแบบเดิมจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมของราคาให้กับทางร้าน หากแบบใหม่ของสินค้ามีราคาที่ถูกลงจากของเดิม ในส่วนของส่วนต่างราคาสินค้าทางร้านจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน แต่จะนำไปคิดเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป 

การยกเลิกออเดอร์

กรณีที่ต้องการยกเลิกออเดอร์ของสินค้า จะสามารถยกเลิกและขอเงินคืนได้ก่อนถึงเวลาจัดส่งอย่างน้อย 7 วันเป็นอย่างน้อย หากไม่ถึง 7 วัน จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

การเปลี่ยนวันจัดส่ง

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันจัดส่งสินค้า จะสามารถเปลี่ยนวันส่งสินค้าได้ก่อนถึงเวลาจัดส่งอย่างน้อย 2 วันเป็นอย่างน้อย โดยสามารถเลื่อนวันจัดส่งออกไป หรือ เลื่อนให้เร็วขึ้นได้ไม่่เกิน 2 วัน เช่น จากเดิม ส่งงวันที่ 15 สามารถเลื่อนได้ในช่วง วันที่ 13-17 เป็นต้น ในกรณีที่่เลื่อนวันจัดส่ง ออกไปมากกว่า 2 วัน ต้องแจ้งทางร้านทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เป็นอย่างน้อย สามารถเช็คและสอบถามทางร้านเพื่อให้ทางร้านยืนยันคิวจัดส่งใหม่ให้อีกครั้ง

การเปลี่ยนเวลาจัดส่งสินค้า

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนเวลาจัดส่งของสินค้า แต่ยังเป็นวันที่เดิม  จะสามารถเปลี่ยนเวลาจัดส่งสินค้าได้ก่อนถึงเวลาจัดส่งอย่างน้อย 1 วันเป็นอย่างน้อย โดยเวลาใหม่ที่ให้จัดส่งจะต้องเป็นช่วงเวลาที่ทางร้านมีคิวว่างสำหรับจัดส่ง สามารถเช็คและสอบถามทางร้านเพื่อให้ทางร้านยืนยันคิวจัดส่งใหม่ให้อีกครั้ง

การเปลี่ยนสถานที่จัดส่ง

กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่จัดส่งจัดส่งของสินค้า จะสามารถเปลี่ยนสถานจัดส่งสินค้าได้ก่อนถึงวันจัดส่งอย่างน้อย 1 วันเป็นอย่างน้อย โดยทางร้านจะคำนวณค่าจัดส่งจากสถานที่จัดส่งให้ใหม่ หาก ค่าจัดส่งจากสถานที่ใหม่มากกว่าค่าจัดส่งจากสถานที่เดิม ทางร้านจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากระยาะทางที่เพิ่มขึ้นมา โดยสามารถเช็คและสอบถามทางร้านเพื่อให้ทางร้านเช็คค่าขนส่งให้ใหม่อีกครั้ง และในกรณที่สถานที่จัดส่งใหม่มีระยะทางที่ใกล้กว่า่สถานที่จัดส่งเดิม ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนชำระส่วนต่างของค่าขนส่งในทุกกรณี

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับและผู้สั่งได้ หากไม่สามารถติดต่อผู้รับและผู้สั่งได้ เกิน 30 นาที จากเวลาจัดส่งที่ได้ตกลงจัดส่งกันไว้ และ ไม่ได้มีการระบุไว้ว่าจะให้ทำอย่างไรในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้รับหรือผู้สั่งได้ และไม่มีสถานที่ใดที่สามารถฝากหรือเก็บสินค้าไว้ได้ ทางร้านจะนำสินค้ากลับมายังทางร้าน โดยหลังจากที่ติดต่อผู้รับได้แล้วและต้องการให้จัดส่งใหม่ ทางร้านจะขอคิดค่าบริการจัดส่งเพิ่มเติมเพิ่มอีกครั้ง และหากสินค้าเกิดความเสียหายหรือเสียหายจากการล่วงเวลาที่เลยอายุของสินค้า ทางร้านจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีที่ผู้รับปฏิเสธการรับสินค้า

ในกรณีที่ผู้รับปฏิเสธที่จะรับสินค้า ทางร้านจะติดต่อผู้สั่งเพื่อสอบถามอีกครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้สั่งได้ เกิน 30 นาที จากเวลาจัดส่งที่ได้ตกลงกันไว้  ทางร้านจะนำสินค้ากลับมายังร้าน และจะรอติดต่อกับผู้สั่งอีกครั้งว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไป ทางร้านจะไม่รับผิดชอบใดๆและจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กรณีสินค้าเสียหายจากการจัดส่ง

ในกรณีที่สินค้าเสียหายไม่สามารถใช้การได้ หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ จนไม่อาจจะรับได้ อันเนื่องมาจากปัญหาจากการจัดส่ง ทางผู้รับหรือผู้สั่งจะต้องดำเนินการถ่ายภาพหรือวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานส่งมาให้กับทางร้าน โดยทางร้านจะนำมาเทียบกับหลักฐานที่ทางแมสเซนเจอร์ถ่ายรูปมาให้กับทางร้านตอนจัดส่ง หากพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เกิดจากความบกพร่องของการจัดส่งจริง ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่อีกครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งให้ใหม่อีกครั้งได้ ทางร้านจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้สั่ง ภายใน 7 วันทำการ 

ช่องทางติดต่อกับทางร้านในกรณีต่างๆ

  • Line  ID cupidbloom (09.00-20.00)

  • โทรศัพท์มือถือ  +66939245519 (09.00-20.00)

  • Instagram  Cupidbloom

  • Email [email protected]