Blog

รวมความหมายของดอกไม้

รวมความหมายของดอกไม้ ใช้บอกความรู้สึกกับคนพิเศษ

ดอกไม้ เป็นอีกหนึ่งสิ่งแทนใจที่มักจะถูกมอบให้กับคนอื่นๆ เพื่อบอกถึงความรู้สึกของผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นการมอบให้ครอบครัว, คนรัก หรือแม้แต่เพื่อน ดอกไม้ย่อมเป็นสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงเสมอ แต่รู้หรือไม่ว่าดอกไม้แต่ละชนิดหรือแม้แต่ดอกไม้แต่ละสีเอง ต่างก็ล้วนมีความหมายของดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไป

Read More »