ขอยินดีตอนรับเข้าสู่เว็บไซด์ www.cupid-bloom.net ทางเราได้คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและเยี่ยมชมเว็บไซด์ของเรา
เนื่องจากทางร้าน มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลบางส่วนที่สามารถระบุถึงตัวบุลคลได้ ดังนั้น ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการรับรู้ถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางร้าน
เพื่อประการการตัดสินใจในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ทางร้าน cupid bloom ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ หรือ ทางร้านได้รับจากการประมวลผลของเว็บไซด์ของทางร้านทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับ
และตกลงว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของทางร้านและข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าเท่านั้น
โดยทางร้านได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผู้ใช้งานทางร้าน

รวบรวมข้อมูลเมื่อใด

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
โดยทางร้านได้เน้นที่จะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลเพียงเท่านั้น
– เมื่อมีการสมัครสมาชิก
– เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้า
– เมื่อมีการกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มของทางเว็บไซด์ของทางร้าน

ทางร้านเก็บรวบรวมข้อมูลใดบ้าง

เพื่อประโยชน์ในการให้บริการและการซื้อของลูกค้า รวมถึงการใช้บริการในครั้งถัดไป ทางร้านจึงมีความจำเป็นที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
–  ชื่อ,นามสกุล
– ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
– อีเมล
– บัญชีโซเชียลมีเดีย
– หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
– ที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า และหรับการออกใบเสร็จ
– ข้อมูลทางธุรกรรม
– รายละเอียดการสั่งซื้อและการชำระเงิน
ข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ เช่น IP address cookie Web Browser เป็นต้น
ข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการบริการ เป็นต้น
ในกรณี ที่เกิดการจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดก็ตามที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย
ทางร้านขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิด และทางร้านจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูล 

การใช้ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล    

 เพื่อการจัดส่งสินค้า

ทางร้านมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผลข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของลูกค้า เชื่อ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่ สำหรับจัดส่ง แก้ผู้รับผิดชอบขนส่งสินค้า

เพื่อการติดต่อกับลูกค้า 

ทางร้านต้องดำเนินการจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้า เช่อ เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ และ อีเมล รวมถึง บัญชีโซเชียลมีเดีย เพื่อ ติดต่อกับลูกค้าในกรณีต่างๆเช่น การแจ้ง สถานะการจัดส่งสินค้า หรือ อาจมีการสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของทางร้านเพื่อปรับปรุงการให้บริการในอนาคต เป็นต้น

เพื่อให้ง่ายต่อการใช้บริการในอนาคต

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ จะเป็นประโยชน์และความสะดวกต่อการสั่งซื้อในอนาคต
ทางร้านขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางร้านได้เก็บรวบรวมไว้ ไปเผยแพร่หรือทำการขายข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
ยกเว้นในกรณีที่ทางร้านมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลทางกฏหมาย หรือ การเปิดเผยข้อมูลตามการร้องขอจากองค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ ที่กฏหมายได้มีการให้อำนาจไว้

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเอง

   ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนของ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง อีเมล เป็นต้น
โดยเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ www.cupid-bloom.net แล้วเข้าสู่ระบบ (My account)
จากนั้นเข้าไปที่ รายละเอียดบัญชี หรือ ที่อยู่ แล้วดำเนินการ แก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ทางร้านจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฏหมายกำหนด หรือ เท่าที่จำเป็นสำหรับการบริการของทางร้าน โดยทางร้านจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าการ
เก็บข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

การใช้งานคุ้กกี้(Cookies)การการโฆษณาออนไลน์

เนื่องด้วยเว็บไซต์ www.cupid-bloom.net มีการใช้บริการ Google AdWords Remarketing ในการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต นั่นหมายความว่าหลังจากที่ผู้ใช้เคยเข้าเยี่ยมเว็บ www.cupid-bloom.net แล้ว อาจมีโฆษณาของ ของทางร้าน ตามไปปรากฏบนบริเวณสำหรับโฆษณาเมื่อผู้ใช้เข้าใช้หน้าเว็บไซต์อื่นๆ
ทั้งนี้ Google และผู้เผยแพร่โฆษณารายอื่นๆจะทำการ Remarketing โดยจัดเก็บหมายเลข Browser ของผู้ใช้ (โดยใช้ “Cookie”) เพื่อจดจำการเข้าชมเว็บไซต์นั้นๆ และให้โฆษณาตามไปปรากฏแก่ผู้ที่มีหมายเลข Browser ที่เก็บไว้ อนึ่งหมายเลขนี้จะระบุเว็บ Browser ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องไม่ซ้ำกัน
แต่มิได้ระบุบุคคล และไม่สามารถสร้างการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้
ท่านสามารถเลือกรับโฆษณาออนไลน์จากทาง Google ได้โดยคลิกไปที่ Google Ad Preferences page และหากท่านไม่ปราถนาที่จะรับโฆษณาเหล่านี้ เราขอแนะนำให้ท่านเลือก Opt out of interest-based advertising entirely by cookie settings ได้

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางร้านจะทำการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในบางครั้ง
เพื่อสอดคล้องกับกับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการและข้อกฏหมายใรขณะนั้นๆ โดยทางร้าน
จะทำการเปิดเผยให้ลูกค้าทราบผ่านทางเว็บไซด์ ตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซด์หรือ รับบริการจากทางร้าน
โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของผู้เยี่ยมชมและของลูกค้าเอง

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซด์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ ของ www.cupid-bloom.net แต่เพียงผู้เดียว ไม่อนุญาตให้บุคคลใดลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง หรือทำซ้ำ ดัดแปลง
เผยแพร่ต่อสาธรณชน เพื่อจำหน่าย หรือกระทำการใดที่แสวงหาประโยขน์ทางการค้า หรือหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากทางร้าน

ลูกค้าสามารถติดต่อ หรือแนะนำการให้บริการหรือร้องเรียนใดๆ

สามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]